Historia Krynickiej Orkiestry Zdrojowej

Orkiestra Zdrojowa została założona w 1875 r. przez Adama Wrońskiego i pod jego batutą stanowiła najpoważniejszą atrakcję sezonu letniego. Dbał on zarówno o dobór wykonawców, jak i program. Obok muzyki tanecznej umieszczał w repertuarze małe formy symfoniczne (uwertury, fantazje, miniatury liryczne itp.). Kompozytor ten, urodzony w 1850 r. w Krakowie, studia muzyczne odbył w Wiedniu. Był dyrygentem orkiestr wojskowych, dyrygował m. in. na Wystawie Przemysłowej w Paryżu w 1889, prowadził orkiestrę Teatru Starego w Krakowie. Kierował też orkiestrami w miejscowościach uzdrowiskowych, przede wszystkim przez 40 lat w Krynicy. Był dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Kołomyi, dyrygentem w Teatrze Skarbka we Lwowie, skrzypkiem – solistą, pedagogiem. Komponował popularną muzykę taneczną i ludową, nazywany był często polskim Straussem.

Adam Wroński

Skomponował niezliczoną ilość mazurków (np. „Zuch Stach”), polek, walców (m.in.” Na  falach Wisły” – 50 wydań!) i innych tańców o różnych nastrojowych czy charakterystycznych tytułach , jak „Białe róże” ,”Pieszczotka” , „Na rowerze”. Poza tym napisał ilustracje muzyczne do sztuk teatralnych i obrazków ludowych (jak np. „Czartowska ława”, „Błędne ogniki”, „Król dziadów”, „Maciek Samson” itp.), balet „Wesele w Ojcowie”, uwertury, utwory na chór oraz pieśni solowe.

I wojna światowa zastała Adama Wrońskiego w Krynicy, gdzie zmarł 7 grudnia 1915 r.

W latach 20-tych XX w. Orkiestrą Promenadową (dziś Zdrojową) kierował Mieczysław Kochanowski (właściwie Mieczysław Kagan). Kompozytor ten, urodzony 12 stycznia 1887 r. w Nowogródku, z wykształcenia był skrzypkiem i dyrygentem. Od 1920 r. dyrygował w Operetce w Teatrze Powszechnym w Poznaniu, a w sezonach letnich w Krynicy. Zginął z rąk hitlerowców 14 maja 1943 r. w Warszawie.

Józef Konowalski

W tym czasie grał również i prowadził Orkiestrę Józef Konowalski, który w latach 1939 – 1942 był organistą w kościele w Muszynie. Kompozytor, ur.10 lipca 1889 r. był skrzypkiem, grał także na akordeonie, harfie i wiolonczeli. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służył w Orkiestrze 8 Pułku Piechoty Legionowej w Lublinie jako koncertmistrz. W Lublinie założył ze Stefanem Rachoniem Towarzystwo Muzyczne, które przekształciło się później w Filharmonię Lubelską. Zmarł 4 października 1990 r. w Warszawie.

Do 1939 r. Orkiestrą kierował i dyrygował Feliks Kochański, który rozbudował zespół do 32 muzyków. Repertuar orkiestry obejmował ponad 3000 pozycji. Dla potrzeb Orkiestry przeznaczono budynek nazwany „Domem Muzyki”. Obecnie w tym miejscu wybudowano Sanatorium Wojskowe.

Wielkim promotorem Orkiestry Zdrojowej był ostatni przedwojenny burmistrz Krynicy inż. Józef Krówczyński – pełniący tę funkcję do 1940 r. Wspierał finansowo i promował Orkiestrę, będąc jednocześnie prezesem Związku Rezerwistów. Kompozytor i dyrygent Feliks Kochański w 1937 r. dedykował mu utwór „Marsz Rezerwistów”. 

Po II wojnie światowej Orkiestra została przejęta od Komisji Zdrojowej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obecnie Urząd Miasta i Gminy Krynica–Zdrój.

 

Kontakt z Centrum Kultury:

KRYNICKA ORKIESTRA ZDROJOWA im. Adama Wrońskiego
33-380 Krynica-Zdrój Piłsudskiego 19
18 471 07 50
Faks: 18 471 07 55

Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego. Fot. Méline Waxx.

Slide background
Slide background